ข่าวกิจกรรมอื่นๆ :

ร่วมงานสิ่งแวดล้อมโลก ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

 

 

 

 

ภาควิชาวิศกรรมส่ิงแวดล้องเข้าร่วมงานออกบูธแสดงผลงาน ในวันรักสิ่งแวดล้อมโลก ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง นำโดย ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ และนักศึกษา ป.โท ป.เอก ชึ่งได้รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก