ข่าวกิจกรรมอื่นๆ :

พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมวีดีทัศน์ได้ที

http://www.youtube.com/watch?v=lXwr3HFX7vI&feature=share