ข่าว/ประชาสัมพันธ์:

บำเพ็ญประโยชน์เขาใหญ่"ทำดินโป่ง"

เมื่อวันที่ 20-22 มค. 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกันออกค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยครั้งนี้ได้ทำดินโป่งให้สัตย์ป่า โดยมีเจ้าหน้าป่าไม้ดูแลให้คำแนะนำอย่างดี