พิธีไหว้ครู 57 พร้อมเปิดป้ายภาค

ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู 2557 พร้อมพิธีเปิดป้ายภาควิชา